Fujisawa Net Museum金石文

江の島弁財天道標

江の島弁財天道標

 

 

くわしく
 
福石

福石

 

 

くわしく
 
福石銘庚申供養塔

福石銘庚申供養塔

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
嗽水盥

嗽水盥

 

 

くわしく
 
石狗一対

石狗一対

 

 

くわしく
 
宋国伝来の碑

宋国伝来の碑

 

 

くわしく
 
巳待灯籠

巳待灯籠

 

 

くわしく
 
灯籠<

灯籠

 

くわしく
 
嗽水盥

嗽水盥

 

 

くわしく
 
猿田彦大神供養塔

猿田彦大神供養塔

 

 

くわしく
 
コッキング夫妻寄進石柱

コッキング夫妻寄進石柱

 

 

くわしく
 
江島縁起碑

江島縁起碑

 

 

くわしく
 
不老門再建記念碑

不老門再建記念碑

 

 

くわしく
 
市村座灯籠

市村座灯籠

 

 

くわしく
 
中村座灯籠

中村座灯籠

 

 

くわしく
 
石狗一対

石狗一対

 

 

くわしく
 
嗽水盥

嗽水盥

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
灯籠一対

灯籠一対

 

 

くわしく
 
灯籠一対

灯籠一対

 

 

くわしく
 
灯籠一対

灯籠一対

 

 

くわしく
 
鳥居改修記念碑

鳥居改修記念碑

 

 

くわしく
 
石狗一対

石狗一対

 

 

くわしく
 
灯籠一対

灯籠一対

 

 

くわしく
 
灯籠

灯籠

 

 

くわしく
 
道標〔御岩屋道〕

道標〔御岩屋道〕

 

 

くわしく
 
鳥居

鳥居

 

 

くわしく
 
沼田頼輔の歌碑

沼田頼輔の歌碑

 

 

くわしく
 
古帳庵の句碑

古帳庵の句碑

 

 

くわしく
 
間宮霞軒の句碑

間宮霞軒の句碑

 

 

くわしく
 
福島漁村の句碑

福島漁村の句碑

 

 

くわしく
 
山田検校顕彰碑

山田検校顕彰碑

 

 

くわしく
 
山田検校坐像

山田検校坐像

 

 

くわしく
 
高木蒼梧の句碑

高木蒼梧の句碑

 

 

くわしく
 
芭蕉の句碑

芭蕉の句碑

 

 

くわしく
 
永瀬覇天朗の句標

永瀬覇天朗の句標

 

 

くわしく
 
服部南郭の詩碑

服部南郭の詩碑

 

 

くわしく
 
佐羽淡斉詩碑

佐羽淡斉詩碑

 

 

くわしく
 
稚児ヶ渕句碑

稚児ヶ渕句碑

 

 

くわしく
 
永野泉山の句碑

永野泉山の句碑

 

 

くわしく
 
長堀検校奉納石狗一対

長堀検校奉納石狗一対

 

 

くわしく
 
蟇石の碑

蟇石の碑

 

 

くわしく
 
最勝銘碑

最勝銘碑

 

 

くわしく
 
永代祭礼講碑

永代祭礼講碑

 

 

くわしく
 
百度供養塚

百度供養塚

 

 

くわしく
 
震柳居九江句碑

震柳居九江句碑

 

 

くわしく
 
群猿奉賽像庚申供養塔

群猿奉賽像庚申供養塔

 

 

くわしく
 
頼朝寄進鳥居

頼朝寄進鳥居

 

 

くわしく
 
亀甲石

亀甲石

 

 

くわしく
 
力石

力石

 

 

くわしく
 
青面金剛庚申供養塔

青面金剛庚申供養塔

 

 

くわしく
 
永野泉山還暦記念句碑

永野泉山還暦記念句碑

 

 

くわしく
 
杉山検校の墓

杉山検校の墓

 

 

くわしく
 
柳沢吉保室奉納灯籠

柳沢吉保室奉納灯籠

 

 

くわしく
 
Page Top